Nghị Định 04/2014/NĐ-CP

  • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
  • 23/01/19 - 07:01:27
Nghị Định 04/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 04/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Nhấp tại đây để tải về