Thông Tư 64/2013/TT-BTC

  • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
  • 23/01/19 - 07:01:35
Thông Tư 64/2013/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn chứng từ áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Nhấp tại đây để tải về