Thủ tục đặt in hóa đơn theo thông tư 39

  • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
  • 23/01/19 - 07:01:37
Thủ tục đặt in hóa đơn theo thông tư 39 Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Nhấp tại đây để tải về