In hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP

In hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:47

In hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP

Xêm Thêm
Thông báo phát hành sau khi in xong

Thông báo phát hành sau khi in xong

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:45

Thông báo phát hành hóa đơn sau khi in xong. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Hợp đồng mẫu in HĐ TT 39/Liên Tục

Hợp đồng mẫu in HĐ TT 39/Liên Tục

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:43

Hướng dẫn làm hợp đồng đặt in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC loại liên tục áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Hợp đồng mẫu in HĐ TT 39/Đóng Cuốn

Hợp đồng mẫu in HĐ TT 39/Đóng Cuốn

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:40

Hướng dẫn làm hợp đồng đặt in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC loại đóng cuốn áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Thủ tục đặt in hóa đơn theo thông tư 39

Thủ tục đặt in hóa đơn theo thông tư 39

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:37

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Thông Tư 64/2013/TT-BTC

Thông Tư 64/2013/TT-BTC

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:35

Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn chứng từ áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Mẫu xin xác nhận in hóa đơn của cục Thuế

Mẫu xin xác nhận in hóa đơn của cục Thuế

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:32

Công văn xin xác nhận in hóa đơn theo văn bản số 5374/CT-AC ngày 13/08/2013 của cục Thuế TPHCM. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Nghị Định 109/2013/NĐ-CP

Nghị Định 109/2013/NĐ-CP

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:30

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm
Nghị Định 04/2014/NĐ-CP

Nghị Định 04/2014/NĐ-CP

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:27

NGHỊ ĐỊNH 04/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Xêm Thêm
Thông Tư 39/2014/TT-BTC

Thông Tư 39/2014/TT-BTC

 • Công Ty Giấy Vi Tính Liên Sơn
 • 23/01/19 - 07:01:14

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn chứng từ áp dụng 01/06/2014. Xin vui lòng tải file đính kèm !

Xêm Thêm