Thẻ Nhân Viên

Tên sản phẩm: Thẻ Nhân Viên


Vui lòng Liên hệ Hotline: (28) 39.100.555

Là các thẻ đã cá thể hoá tên, chức danh, hình ảnh, mã hoá từ hoặc mã vạch… Kết hợp chấm công, quản lý ra vào một cách khoa học và chính xác cho doanh nghiệp.

v     Đơn vị tính : Cái

v     Khổ giấy : Tùy chọn

v     Là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhựa PVC, được thiết kế và sản xuất tại công ty giấy vi tính Liên Sơn bằng thiết bị hiện đại nhất của Châu Âu.