Thẻ Tài Chính

Tên sản phẩm: Thẻ Tài Chính


Vui lòng Liên hệ Hotline: (28) 39.100.555

Là các loại thẻ như thẻ ATM, thẻ liên kết, thẻ Visa, thẻ Master, …

Ngày nay các loại thẻ này rất thông dụng và đem lại rất nhiều tiện lợi cho người dùng trong việc thanh toán trong nước cũng như ngoài nước.
Một số ngân hàng đã liên kết với các doanh nghiệp để phát hành thẻ thẻ nhân viên, thẻ sinh viên kết hợp với 
thẻ ATM.