Thẻ Ưu Đãi

Tên sản phẩm: Thẻ Ưu Đãi


Vui lòng Liên hệ Hotline: (28) 39.100.555

Là các loại thẻ như thẻ hội viên, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ giảm giá,… dùng để làm móc treo chìa khóa.

Giúp các doanh nghiệp không ngừng nâng cao, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp.

Đáp ứng các kích thước theo yêu cầu của khách hàng hay các kích thước khác hiện có như: 28.6x54mm; 35x86mm; 40x60mm; 24x74mm, bát giác đều 13,5mm, hình viên gạch,...